15 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าฯ ตรัง เผยโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เกาะลิบง นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายได้ด้วย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190615091045102

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าเกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นแหล่งอยู่อาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ประมาณ 170-180 ตัว) เนื่องจากมีหญ้าทะเลที่เป็นอาหารพะยูนอุดมสมบูรณ์ พื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ดังนั้นในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน มาประยุกต์ติดกล้องบินสำรวจตำแหน่งและจำนวนของฝูงพะยูน เพื่อตรวจสอบจำนวนและวางแผนอนุรักษ์ แทนการใช้เรือประมงออกตระเวนหาจุดที่พะยูนอาศัย ซึ่งวิธีการเดิมนั้นไม่มีความแม่นยำและสิ้นเปลืองพลังงานมาก นอกจากนี้ยังได้จัดทำแนวทางการใช้โดรนบินเก็บภาพพะยูน ก่อนส่งสัญญาณภาพกลับมายังชมรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เกาะลิบง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นฝูงพะยูนผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยสร้างความตื่นเต้นและเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่สะดวกขึ้น-ลงเรือ อาทิ ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ต้องการชมพะยูนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายได้อีกด้วย